Моята количка

Затвори

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Условия за покупко-продажба чрез www.Dmr.bg по смисъла за ЗЕК:

С всяка поръчка потребителят автоматично приема нашите общи условия. Всички артикули, обявени в сайта не са търговско предложение по реда на Гражданският процесуален кодекс.

С натискане на бутон ПОРЪЧКА Вие не сключвате сделка с фирмата, а само заявявате желанието си да получите артикул от нас до адрес или офис на куриерска фирма. В този смисъл с бутон ПОРЪЧКА Вие не закупувате желаният артикул, докато не заплатите за него. Фирмата не гарантира наличността на обявените в сайта ни модели. Възможен е отказ на получена заявка. При не наличност на артикул уведомяваме клиентите чрез телефонен разговор. В случай, че не можем да се свържем с клиента ( не отговаря или телефонът не е коректен) поръчката се анулира.

Поръчка може да се заяви отново само след като сте се свързали с наш онлайн сътрудник на тел : 0876 885 888. Всички обявени цени в www.Dmr.bg са с включено ДДС и не включват разходите за доставка.

Сайтът не носи отговорност за възможните разлики между действителния цвят на артикула и цвета, който вие виждате на вашия монитор или телефон !

Транспортните разходи свързани с доставка, замяна и връщане на продукт  се поемат ЕДИНСТВЕНО И САМО  от клиента.

Всички колети с продукти изпратени към нас с транспорт за наша сметка ще бъдат отказвани и върнати на изпращача, освен ако преди това пратката не е уточнена писмено с наш оператор.

При поръчка над 79 лв, клиентът получава безплатна доставка, в случай, че закупува поръчаните от него артикули. Ако пратката съдържат повече от един продукт и след преглед и тест клиента клиента откаже част от продуктите и задържи продукти на стойност по ниска от 79 лв , то тогава автоматично се начислява цената на куриерската услуга съобразно обявените цени на куриера с който е изпратена пратката.

DMR поема куриерските разходи в случай на погрешно изпратен модел или размер. В такива случай клиента не заплаща нищо по подмяната на продукта.


ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

DMR гарантира, че ако се почувствате неудовлетворени от закупените продукти, ние ще ги сменим с други или ще върнем обратно получените за тях пари, при условие, че ни ги върнете в запазена оригинална опаковка. Продуктите не трябва да бъдат използвани, прани или почиствани.

Имате право да върнете закупената от нас стока в срок от 14 дни, съгласно условията на чл.55 от ЗЗП (Закон за защита на потребителите), но ние Ви даваме 365 дена време за размисъл. 

Разходите за връщане или замяна на продукта са за ваша сметка.

Всяка пратка за размяна или връщане, трябва да е с опция преглед и платен от Вас транспорт и задължително в оригиналната кутия или опаковка в която е получен продукта. Кутията не трябва да бъде скъсана или лепена със скоч/тиксо.

Пратки без опция преглед или с транспорт за наша сметка (освен в случай в, който имате предварителна уговорка с наш консултант) ще бъдат отказвани от нас и връщани на изпращача.

 ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

Гаранционният срок на всички продукти предлагани в онлайн магазин Dmr.bg е 30 дни и започва да тече от датата на получаването им.

Dmr.bg приема рекламации в рамките на гаранционния срок на продуктите.

Гаранцията покрива единствено и само производствени дефекти, като за такива се считат:

 • Сцепване на кожата или материала (а не нараняване на повърхностния слой)
 • Разлепване на ходилото (а не сцепване или напукване)
 • Разкъсване на шевове на лицевата част на обувката
 • Повредени ципове

Разходите по доставката на продуктите са за сметка на клиента до момента на получаване на продукта за рекламация в офиса на DMR. След съставяне на протокол за оглед от специализиран персонал и вписването на рекламацията в регистъра за рекламации на DMR, клиента получава входящ номер и копие от протокола на първият оглед на продукта на посочен от потребителя електронен адрес за кореспонденция.Именно в този писмен отговор потребителя получава и детайли за възстановяване на сумата която е заплатил за транспорт на продукта за рекламация.Ако при първият оглед от специализиран персонал се установи, че рекламацията е предявена неправомерно, потребителя бива уведомен на посочения от него електронен адрес за кореспонденция, получава входящ номер от регистъра за рекламации, и продукта му бива изпратен обратно на посочения от него адрес, за негова сметка, придружен с протокол от първи оглед – Оригинал.

Ако нашият специализиран персонал установи при първи оглед, че проблема трябва да бъде отнесен към представител на производителя, ние предаваме случая на техен представител за втори оглед и експертна оценка.

След получаването на отговор от представител на производителя, за да сме сигурни в нашите действия преди да Ви отговорим окончателно, ние се съветваме официално с компетентен служител на  КЗП – ( Комисия за защита на потребителите), като представяме цялата кореспонденция с Вас и всички съставени протоколи до момента.Едва след като получим тяхното компетентно становище, ние даваме окончателен отговор по конкретния случай.

Търговецът си запазва правото да не уважи искането на клиента в случаите на неправомерна експлоатация и/или умишлено създадено условие за рекламация.

Рекламации не се приемат в следните случаи:

 • Преждевременно износване в следствие на експлоатация в екстремни условия;
 • Износване на подметката и/или откъртване на тока;
 • Разместване на стелката и деформация на обувката в следствие на вода или специфична походка;
 • Изменение на цвета на кожата или материала след неправилно използвани средства за оцветяване, почистване или пране;

Гаранционният срок на закупените от Вас стоки е 30 дни от датата на получаването.

Срокът за уреждане на рекламацията е 30 дни от датата на предявяване на рекламацията.

Рекламацията се урежда от производителя, чрез продавача съгласно чл. 112-115 и чл. 119 от ЗЗП.

Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска извършване на безплатен ремонт на стоката.

Рекламации могат да се предявят, само в писмена форма на адрес contact@dmr.bg Всяка предявена рекламация трябва да съдържа.

Снимки на повредата или дефекта на дрехата или обувката, която е повредена или дефектна. Снимките да бъдат ясни и достатъчно конкретни, така,че да може да се види ясно дефекта или повредата. Номер на товарителницата с която е получена пратката от потребителя. Номер на поръчката, който е получен на email на потребителя, при заявяване на продукта.Кратко обяснение на проблема. Имена на потребителя, телефонен номер за контакт и адрес за доставка или желан офис на Еконт.

РЕКЛАМАЦИИ ПО ТЕЛЕФОН, В online ЧАТА НА САЙТА ИЛИ ВЪВ FACEBOOK СТРАНИЦАТА  НЕ СЕ ПРИЕМАТ И НЯМА ДА ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОР НА ЕВЕНТУАЛНО ЗАПИТВАНЕ. ЕДИНСТВЕНИЯТ ЗАКОНЕН НАЧИН ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ Е В ПИСМЕНА ФОРМА НА АДРЕС  contact@dmr.bg

Съгласно ал.20/3/ от ззппт и БДС-515-88 производителя определя 30 дневен гаранционен срок. Рекламацията се урежда от производителя чрез продавача.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;

възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Чл. 114.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1

Рекламацията при констатирани дефекти се предявява до 3 дни след закупуване на обувките!

При възникнал отстраним дефект включително разлепване, обувките се от ремонтират от производителя в срок от 30 дни. Времето за ремонт се изключва от гаранцията.

Дефекти даващи основание за рекламация:

 • Сцепване на кожата или материала
 • Разлепено ходило (а не сцепване или напукване)
 • Разкъсан шев на лицевата част( но не механична или умишлена повреда )
 • Повредени ципове
 • Счупване на кленката или металната пластина в камерната част на обувката.

При дефект в следствие неправилна експлоатация производителя не приема рекламация!

Важно: В сайта на DMR  www.dmr.bg НЕ се продават водоустойчиви и водонепропускаеми обувки! Не се продават обувки, който издържат на екстремни условия.

Всеки спор, между клиентите и сайта www.Dmr.bg, ще бъде решаван по взаимно съгласие. Тези условия са задължителни и за двете страни. Двете страни се считат за информирани и съгласни за всички промени в „Общите условия“, от датата на тяхното публикуване в сайта. Клиентът е отговорен единствено да бъде винаги в течение с всички промени в тях. Ползването на услугите на сайта, след промени в „Общите условия“, означава, че сте съгласни с тези промени.
Тези условия ще се тълкуват и прилагат в съответствие със законите в правната система на България. Всички спорове, произтичащи от (или) свързани със сайта, са подсъдни на съдилищата в България. Печатната версия на този документ и известията, предавани по електронен път от сайта, ще имат доказателствена сила в съдебни и/или административни производства в България.

В случай че имате въпроси или притеснения относно тези условия и правила за ползване, не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната форма в сайта или на електронна поща: contact@dmr.bg

ВАЖНО !!!  Ако не сте съгласни с нашите условия,които са съобразени с Българското законодателство, моля НЕ пазарувайте от www.Dmr.bg